FREZER  OK001  I OK002
FREZER OK001 (SA JEDNIM SETOM ALATA) I  OK002(SA DVA SETA ALATA)

MASINEZAPVC